Cuộc Đời Mai Bước Đôi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Một lần chợt thấy bình yên trong cuộc đời.

Một lần chợt thấy êm đềm một niềm vui.

Một lần ôi một lần chung hẹn thề không ngại ngần.

Cùng dìu nhau bước đôi, một lần cho mãi thôi.

 

ĐK.

Cuộc đời mai bước đôi, trên đường chung đón đợi.

Cuộc đời mai có nhau, vui sầu chung mái đầu.

Cuộc đời chung tình yêu, luôn có Chúa đi theo.

Trông lên khung trời cao, đi mãi đến mai sau.

 

2.

Nguyện cầu tình ái nở hoa cho đường dài.

Nguyện cầu trời nắng soi hồng về ngày mai.

Nguyện cầu luôn đẹp màu, cho tình này luôn đẹp màu.

Nguyện cầu năm tháng xa dạt dào muôn tiếng ca.


ĐK.

Cuộc đời mai bước đôi, trên đường chung đón đợi.

Cuộc đời mai có nhau, vui sầu chung mái đầu.

Cuộc đời chung tình yêu, luôn có Chúa đi theo.

Trông lên khung trời cao, đi mãi đến mai sau.

 

3.

Hẹn thề ngày tháng cùng đi chung một đường.

Dù đời bừng sáng hay trời vào mù sương.

Hẹn thề chung hẹn thề như mặt trời luôn rạng ngời.

Cuộc đời mai bước lên, lời thề không dám quên.


ĐK.

Cuộc đời mai bước đôi, trên đường chung đón đợi.

Cuộc đời mai có nhau, vui sầu chung mái đầu.

Cuộc đời chung tình yêu, luôn có Chúa đi theo.

Trông lên khung trời cao, đi mãi đến mai sau.

Cuộc Đời Mai Bước Đôi - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối