Thắp Lên Trầm Hương

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Thắp lên trầm hương tỏa bay muôn phương, kính dâng lời thơ ngợi khen Chúa yêu thương.


ĐK.

Hát lên bài ca, hát muôn lời, hát cảm tạ tình Trời.

(Hát muôn lời, hát cảm tạ tình Trời, tình Trời.)

Kết chung niềm tin, kết tâm tình mãi tin tưởng nguyện xin.

(Kết tâm tình mãi tin tưởng nguyện xin, mãi nguyện xin.)


2.

Bánh thơm rượu ngon mà Chúa thương ban, chúng con hiệp dâng tạ ơn Chúa khoan nhân.


ĐK.

Hát lên bài ca, hát muôn lời, hát cảm tạ tình Trời.

(Hát muôn lời, hát cảm tạ tình Trời, tình Trời.)

Kết chung niềm tin, kết tâm tình mãi tin tưởng nguyện xin.

(Kết tâm tình mãi tin tưởng nguyện xin, mãi nguyện xin.)


3.

Chúng con hiệp dâng của lễ yêu thương, khấn xin được ơn để hiệp nhất muôn phương.


ĐK.

Hát lên bài ca, hát muôn lời, hát cảm tạ tình Trời.

(Hát muôn lời, hát cảm tạ tình Trời, tình Trời.)

Kết chung niềm tin, kết tâm tình mãi tin tưởng nguyện xin.

(Kết tâm tình mãi tin tưởng nguyện xin, mãi nguyện xin.)


4.

Chúng con nguyện xin sự sống thiêng liêng.

Chúng con chờ mong được hạnh phúc siêu nhiên.


ĐK.

Hát lên bài ca, hát muôn lời, hát cảm tạ tình Trời.

(Hát muôn lời, hát cảm tạ tình Trời, tình Trời.)

Kết chung niềm tin, kết tâm tình mãi tin tưởng nguyện xin.

(Kết tâm tình mãi tin tưởng nguyện xin, mãi nguyện xin.)

Thắp Lên Trầm Hương - Phanxicô - Dâng Lễ
Thắp Lên Trầm Hương - Phanxicô - Dâng Lễ