Dâng Tâm Hồn Đêm Đông

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Liên Ca Đoàn GX Gò Vấp

(https://www.youtube.com/watch?v=X_d_O30SO5k)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST154

ĐK.

Dâng lên, _ dâng lên Chúa

(_ _ Con dâng lên đây)

_ Tâm _ hồn ấm trong đêm đông

(Con dâng lên Ngài _ _ tâm hồn)

_ _ _ _ Trong đêm đông

(Dâng tâm hồn ấm trong đêm đông)

(Đàn)

Núi rừng

(_ _ Khắp núi rừng)

Vang tiếng lòng tri ân

(_ _ _ Vang vang tiếng lòng hoan ca)

Con dâng Chúa niềm tri ân

(_ _ _ _ Tri ân).

1.

Xin dâng Chúa thế gian an bình, Chúa đã chọn xuống đây hạ sinh, cùng con ngắm mây trắng, suối xanh, cây cao, đồi cao.

Xin dâng lòng con nguyện khắc ghi hoài, Chúa thương yêu, Chúa thương yêu, lòng con nguyện nhớ nhớ hoài.


ĐK.

Dâng lên, _ dâng lên Chúa

(_ _ Con dâng lên đây)

_ Tâm _ hồn ấm trong đêm đông

(Con dâng lên Ngài _ _ tâm hồn)

_ _ _ _ Trong đêm đông

(Dâng tâm hồn ấm trong đêm đông)

(Đàn)

Núi rừng

(_ _ Khắp núi rừng)

Vang tiếng lòng tri ân

(_ _ _ Vang vang tiếng lòng hoan ca)

Con dâng Chúa niềm tri ân

(_ _ _ _ Tri ân).

2.

Xin dâng Chúa lúa thơm nương đồng, dâng men rượu ấm trong mùa đông, cùng năm tháng như nước mãi trôi đi trên dòng sông.

Xin dâng lời ca vọng khắp núi đồi, khắp muôn nơi, khắp muôn nơi, tình yêu nguyện nhớ nhớ hoài.


ĐK.

Dâng lên, _ dâng lên Chúa

(_ _ Con dâng lên đây)

_ Tâm _ hồn ấm trong đêm đông

(Con dâng lên Ngài _ _ tâm hồn)

_ _ _ _ Trong đêm đông

(Dâng tâm hồn ấm trong đêm đông)

(Đàn)

Núi rừng

(_ _ Khắp núi rừng)

Vang tiếng lòng tri ân

(_ _ _ Vang vang tiếng lòng hoan ca)

Con dâng Chúa niềm tri ân

(_ _ _ _ Tri ân).

Dâng Tâm Hồn Đêm Đông - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh (1/2)
Dâng Tâm Hồn Đêm Đông - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh (2/2)