Đàn Hương

(Khải huyền 5:8-11)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

ĐK.

Như người xưa dâng cung đàn, dâng trầm hương lên Chúa, chúng con xin dâng tiến Ngài lời ngợi ca, tiếng nguyện cầu.


1.

Đàn hương dâng lên ngợi khen Chiên Con đã chịu sát tế, đã đổ máu đào, chuộc lại muôn người khắp gần xa thuộc mọi ngôn ngữ, mọi màu da.


ĐK.

Như người xưa dâng cung đàn, dâng trầm hương lên Chúa, chúng con xin dâng tiến Ngài lời ngợi ca, tiếng nguyện cầu.


2.

Đàn hương dâng lên nguyện cho muôn dân nên đoàn tư tế tôn thờ Chúa Trời, để được muôn thuở với trời cao tụng ca Danh Chúa đẹp dường bao.


ĐK.

Như người xưa dâng cung đàn, dâng trầm hương lên Chúa, chúng con xin dâng tiến Ngài lời ngợi ca, tiếng nguyện cầu.

Đàn Hương - Phanxicô - Dâng Lễ