Ngọn Nến Thánh Thần

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: CĐDT

(https://www.youtube.com/watch?v=KGgQlH9VEmQ)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Chúa Thánh Thần

CBST198

(Tất cả)

Chúa Thánh Thần là ngọn nến sáng,

Ngọn nến mãi sáng tươi

Trong lòng, trong lòng của chúng con.

(Tất cả)

_ _ _ _ _

[Trong đêm tối hồn con]

Là _ nguyện ước đợi chờ

[_ Là _ _ đợi chờ]

Chờ ánh nến hồng rực sáng _ _ sáng soi

[_ _ _ _ Chờ ánh nến hồng _ rạng soi]

Ơn Chúa Thánh Thần ngàn nơi.

(_ _ _ _ _ _ Chúa Thánh Thần khắp nơi)

[_ _ Hồng ân muôn đời Chúa Thánh Thần khắp nơi]

Mòn mỏi trông mong

[_ _ _ Mòn mỏi trông mong]

Xin Người mau đến cùng con _ _ Xin Người mau đến cùng con

[_ _ _ _ Xin Người mau đến cùng con _ trong _ hồn]

1.

(Nam)

Ngọn nến muôn đời say mến cháy miên man.

(Nữ)

Lạy Chúa, xin cho con được mãi nồng nàn,

Tâm tư mãi vươn cao, tình yêu mãi dạt dào,

Giữa đời truân chuyên, cho con giữ lòng trung kiên.


(Tất cả)

_ _ _ _ _

[Trong đêm tối hồn con]

Là _ nguyện ước đợi chờ

[_ Là _ _ đợi chờ]

Chờ ánh nến hồng rực sáng _ _ sáng soi

[_ _ _ _ Chờ ánh nến hồng _ rạng soi]

Ơn Chúa Thánh Thần ngàn nơi.

(_ _ _ _ _ _ Chúa Thánh Thần khắp nơi)

[_ _ Hồng ân muôn đời Chúa Thánh Thần khắp nơi]

Mòn mỏi trông mong

[_ _ _ Mòn mỏi trông mong]

Xin Người mau đến cùng con _ _ Xin Người mau đến cùng con

[_ _ _ _ Xin Người mau đến cùng con _ trong _ hồn]

2.

(Nam)

Ngọn nến đem màu tươi thắm đến muôn nơi.

(Nữ)

Lạy Chúa, xin cho con tìm đến mọi người,

Đôi tay góp an vui, tình yêu thắp nụ cười,

Dẫu ngàn thương đau, bên nhau đỡ đần cho nhau.


(Tất cả)

Chúa Thánh Thần là ngọn nến sáng,

Ngọn nến mãi sáng tươi

Trong lòng, trong lòng của chúng con.

(Tất cả)

_ _ _ _ _

[Trong đêm tối hồn con]

Là _ nguyện ước đợi chờ

[_ Là _ _ đợi chờ]

Chờ ánh nến hồng rực sáng _ _ sáng soi

[_ _ _ _ Chờ ánh nến hồng _ rạng soi]

Ơn Chúa Thánh Thần ngàn nơi.

(_ _ _ _ _ _ Chúa Thánh Thần khắp nơi)

[_ _ Hồng ân muôn đời Chúa Thánh Thần khắp nơi]

Mòn mỏi trông mong

[_ _ _ Mòn mỏi trông mong]

Xin Người mau đến cùng con _ _ Xin Người mau đến cùng con

[_ _ _ _ Xin Người mau đến cùng con _ trong _ hồn]

3.

(Nam)

Ngọn nến soi đường cho ai bước chơi vơi.

(Nữ)

Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy đường đời.

Cho con giữa đêm đen làm cây nến mọn hèn,

Thắp vào mênh mông cho ai bước về Thiên Cung.


(Tất cả)

Chúa Thánh Thần là ngọn nến sáng,

Ngọn nến mãi sáng tươi

Trong lòng, trong lòng của chúng con.


(Tất cả)

_ _ _ _ _

[Trong đêm tối hồn con]

Là _ nguyện ước đợi chờ

[_ Là _ _ đợi chờ]

Chờ ánh nến hồng rực sáng _ _ sáng soi

[_ _ _ _ Chờ ánh nến hồng _ rạng soi]

Ơn Chúa Thánh Thần ngàn nơi.

(_ _ _ _ _ _ Chúa Thánh Thần khắp nơi)

[_ _ Hồng ân muôn đời Chúa Thánh Thần khắp nơi]

Mòn mỏi trông mong

[_ _ _ Mòn mỏi trông mong]

Xin Người mau đến cùng con _ _ Xin Người mau đến cùng con

[_ _ _ _ Xin Người mau đến cùng con _ trong _ hồn]

4.

(Nam)

Ngọn nến mang lửa yêu mến cháy không ngơi.

(Nữ)

Lạy Chúa, xin cho con tận hiến cuộc đời,

Hân hoan giữa chông gai, tìm theo Chúa từng ngày,

Suốt đời tươi xinh như cây nến hồng lung linh.

Ngọn Nến Thánh Thần - Phanxicô - Chúa Thánh Thần (1/2)
Ngọn Nến Thánh Thần - Phanxicô - Chúa Thánh Thần (2/2)