Tâm Tư Ăn Năn

(Is 1:18; Tv 130:3-7;51:10)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Tâm tư con thao thức, băn khoăn, bao âu lo, xao xuyến, ăn năn.

Con trông lên, xin Chúa thứ tha, Chúa ban lại trái tim an hòa.


1.

Chúa thấy, Chúa biết tội trong con cứ mãi chất chứa, đỏ như son.

Nguyện xin nguồn nước Chúa từ nhân rửa hồn con nên tuyết trắng ngần.


ĐK.

Tâm tư con thao thức, băn khoăn, bao âu lo, xao xuyến, ăn năn.

Con trông lên, xin Chúa thứ tha, Chúa ban lại trái tim an hòa.


2.

Nếu Chúa chấp mãi tội con dân, biết mấy số kiếp chẳng vong thân.

Ngài luôn tha thứ, không trừ ai, để người muôn nơi kính tin Ngài.


ĐK.

Tâm tư con thao thức, băn khoăn, bao âu lo, xao xuyến, ăn năn.

Con trông lên, xin Chúa thứ tha, Chúa ban lại trái tim an hòa.


3.

Chúa mãi nhớ đến, chẳng quên con, Chúa mãi gắn bó, chẳng xa con.

Tình thương nơi Chúa không nhạt phai, nguồn ơn cứu rỗi chứa chan hoài.


ĐK.

Tâm tư con thao thức, băn khoăn, bao âu lo, xao xuyến, ăn năn.

Con trông lên, xin Chúa thứ tha, Chúa ban lại trái tim an hòa.


4.

Chúa vẫn đón bước người xa xăm, Chúa vẫn đón lấy lệ ăn năn.

Một quả tim mới xin Ngài trao, nẻo đường quang minh dẫn con vào.


ĐK.

Tâm tư con thao thức, băn khoăn, bao âu lo, xao xuyến, ăn năn.

Con trông lên, xin Chúa thứ tha, Chúa ban lại trái tim an hòa.

Tâm Tư Ăn Năn - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh