Thánh Nữ Têrêsa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Ngàn Thông

(https://www.youtube.com/watch?v=XyCQRzMPQ0k)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

(Tiểu khúc 3&4: xin nghe bản midi) 

(midi, gồm tiểu khúc 3 & 4)

1.

Có một nụ hoa, nụ hoa hồng bé nhỏ, có một nụ hoa thơm ngát trời xa.

Là TÊ-RÊ-SA với tình yêu đơn sơ, là TÊ-RÊ-SA suốt đời như em thơ.

Người như em thơ bên Chúa là mẹ hiền, người như bông hoa thơm ngát trong tình Cha.

 

ĐK.

Nguyện TÊ-RÊ-SA, bông hoa nồng thắm tình Cha.

Nguyện TÊ-RÊ-SA đưa con theo lối Người qua.

Trên cõi thiên đường hãy gieo muôn cánh hoa hường, gieo rắc yêu thương đẹp bước con đi trên đường.

 

2.

Suốt một đời vui là khiêm nhường bé nhỏ, để rồi Người bay, bay tới trời cao.

Đường lên thiên cung có Người đưa con đi, dạy con tin yêu giữa ngàn muôn gian nguy.

Người như cơn mưa rơi xuống ngàn nụ hồng, để con an vui đi đến nơi chờ mong.


ĐK.

Nguyện TÊ-RÊ-SA, bông hoa nồng thắm tình Cha.

Nguyện TÊ-RÊ-SA đưa con theo lối Người qua.

Trên cõi thiên đường hãy gieo muôn cánh hoa hường, gieo rắc yêu thương đẹp bước con đi trên đường.

 

3.

Ngày xưa Người ước mong sao đem Chúa cho mọi người.

Ngày xưa Người ước mong sao bước loan truyền chân lý.

Xin dạy con sống trên đời luôn làm nhân chứng Nước Trời, để mọi người được luôn nhận biết Chúa yêu người.


ĐK.

Nguyện TÊ-RÊ-SA, bông hoa nồng thắm tình Cha.

Nguyện TÊ-RÊ-SA đưa con theo lối Người qua.

Trên cõi thiên đường hãy gieo muôn cánh hoa hường, gieo rắc yêu thương đẹp bước con đi trên đường.

 

4.

Ngày xưa Người ước mong sao được chết cho Nước Trời.

Ngày xưa Người ước mong sao lấy máu đào minh chứng.

Xin dạy con sống kiên cường, cho dù nguy khó trăm đường, để mỗi ngày niềm tin rực sáng suốt cuộc đời.


ĐK.

Nguyện TÊ-RÊ-SA, bông hoa nồng thắm tình Cha.

Nguyện TÊ-RÊ-SA đưa con theo lối Người qua.

Trên cõi thiên đường hãy gieo muôn cánh hoa hường, gieo rắc yêu thương đẹp bước con đi trên đường.

Thánh Nữ Têrêsa - Phanxicô - Chư Thánh (1/2)
Thánh Nữ Têrêsa - Phanxicô - Chư Thánh (2/2)