Chúa Thắp Sáng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Truyền Giáo - Thánh Hiến

CBST2

1.

Chúa thắp sáng trong buồng tim mỗi người

một mặt trời, ôi một mặt trời

sáng ngời gọi đêm trôi qua,

chiếu sáng ngời hừng đông bao la,

cho giọt nước mắt phôi pha.


ĐK.

Có Chúa theo con đi gieo nụ cười,

thắp mãi mặt trời sáng ngời mọi nơi.


2.

Chúa nối kết muôn người trong mỗi người,

một cuộc đời trong mọi cuộc đời.

Chúa gọi người đi muôn phương,

loan Tin Mừng, tỏa lan yêu thương,

cho vườn nhân thế thơm hương.


ĐK.

Có Chúa theo con đi gieo nụ cười,

thắp mãi mặt trời sáng ngời mọi nơi.


3.

Chúa dẫn lối soi đường đi giữa đời

bằng Lời Người, ánh lửa tuyệt vời.

Chúa mở nguồn ơn khôn vơi

đón bước người cùng nhau ra khơi,

đem niềm tin đến muôn nơi.


ĐK.

Có Chúa theo con đi gieo nụ cười,

thắp mãi mặt trời sáng ngời mọi nơi.

Chúa Thắp Sáng - Phanxicô - Truyền Giáo - Thánh Hiến