Ngôi Nhà Nagiarét

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Thánh Giuse

CBST2

1.

Ngôi nhà Na-gia-rét xưa, bao sáng nắng, bao chiều mưa,

hằng vang lên muôn tiếng ca thắm tình yêu mến thiết tha,

cho muôn người ở muôn nhà chung niềm vui của Thánh Gia.


2.

Gia đình trông lên Thánh Gia, dâng tiếng chúc vinh ngợi ca,

và xin noi gương Thánh Gia sống đời yêu mến thiết tha.

Xin ơn gìn giữ muôn nhà trong tình thương của Thánh Gia.


3.

Đây lời con thơ khấn xin cho chữ hiếu luôn đẹp xinh.

Lòng con mong cha sống vui, mong mẹ luôn mãi thắm tươi,

mong cha mẹ mãi an hòa trong hồng ân của Thánh Gia.

Ngôi Nhà Nagiarét - Phanxicô - Thánh Giuse