Lời Đức Mẹ Cana

(Ga 2:5)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

1.

Lạy Mẹ Là Tòa Đấng Khôn Ngoan,

chúng con nghe tiếng Mẹ bảo ban:


ĐK.

Được Chúa Giê-su nói gì, thì con hãy làm theo. (x2)


2.

Nguyện Mẹ Phù Hộ Các Giáo Dân

giúp chúng con sống lời Mẹ khuyên:


ĐK.

Được Chúa Giê-su nói gì, thì con hãy làm theo. (x2)

Lời Đức Mẹ Cana - Phanxicô - Đức Mẹ