Mẹ Dâng Lễ Với Con

(Lễ Thiếu Nhi)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Nhập Lễ và Tạ Lễ

CBST010

ĐK.

Mẹ ơi, Mẹ dâng lễ với con

Nến hồng rực sáng,

Tâm hồn con sốt sắng,

Khi có Mẹ cùng dâng lễ với con.

1.

Tuổi con như hoa

Ước mơ đời hiền hòa

Vào trong thánh điện

Khấn nguyện tình bao la.


ĐK.

Mẹ ơi, Mẹ dâng lễ với con

Nến hồng rực sáng,

Tâm hồn con sốt sắng,

Khi có Mẹ cùng dâng lễ với con.

2.

Mẹ chung tay con

Tiến dâng lên cuộc đời

Hợp trong lễ này

Bao ngày dài tương lai.


ĐK.

Mẹ ơi, Mẹ dâng lễ với con

Nến hồng rực sáng,

Tâm hồn con sốt sắng,

Khi có Mẹ cùng dâng lễ với con.

3.

Mẹ con hôm nay

Kết yêu thương tràn trề

Cùng dâng lễ này

Như ngày nào Can-vê.

Mẹ Dâng Lễ Với Con (Lễ Thiếu Nhi) - Phanxicô - Nhập Lễ