Mẹ Dâng Lễ Với Con

(Lễ Thiếu Nhi)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Cêcilia Xuân Phúc

(https://www.youtube.com/watch?v=NuT0Y-kLCmw)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Nhập Lễ

CBST1

ĐK.

Mẹ ơi, Mẹ dâng lễ với con.

Nến hồng rực sáng, tâm hồn con sốt sắng khi có Mẹ cùng dâng lễ với con.

 

1.

Tuổi con như hoa, ước mơ đời hiền hòa, vào trong thánh điện khấn nguyện tình bao la.


ĐK.

Mẹ ơi, Mẹ dâng lễ với con.

Nến hồng rực sáng, tâm hồn con sốt sắng khi có Mẹ cùng dâng lễ với con.

 

2.

Mẹ chung tay con tiến dâng lên cuộc đời, hợp trong lễ này bao ngày dài tương lai.


ĐK.

Mẹ ơi, Mẹ dâng lễ với con.

Nến hồng rực sáng, tâm hồn con sốt sắng khi có Mẹ cùng dâng lễ với con.

 

3.

Mẹ con hôm nay kết yêu thương tràn trề, cùng dâng lễ này như ngày nào Can-vê. 

Mẹ Dâng Lễ Với Con (Lễ Thiếu Nhi) - Phanxicô - Nhập Lễ