Này Đây Hoa Trái

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Cecilia GX Bùi Chu

(https://www.youtube.com/shorts/9-meRW5-fxA)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Này đây hoa trái trên bàn tay khó nghèo.

Lời kinh bay mãi như mây trời muôn chiều.

 

ĐK.

Xin dâng lên đời con nói sao vừa.

Bao mùa nắng mưa, nguyện Chúa luôn dìu đưa.

 

2.

Này đây cơm áo, bao sầu lo tháng ngày.

Này đây câu hát say ân tình vơi đầy.


ĐK.

Xin dâng lên đời con nói sao vừa.

Bao mùa nắng mưa, nguyện Chúa luôn dìu đưa.

 

3.

Nhiều khi xa vắng nhưng nhiều khi rất gần.

Ngày mưa tháng nắng bao nhiêu lần xoay vần.


ĐK.

Xin dâng lên đời con nói sao vừa.

Bao mùa nắng mưa, nguyện Chúa luôn dìu đưa.

 

4.

Này con dâng Chúa những đầy vơi kiếp người.

Đời bao héo úa mong tươi màu tuyệt vời. 


ĐK.

Xin dâng lên đời con nói sao vừa.

Bao mùa nắng mưa, nguyện Chúa luôn dìu đưa.

Này Đây Hoa Trái - Phanxicô - Dâng Lễ