Mong Lắng Nghe Lời Chúa

(Cv 16:14b; Tv 18:31; 119:11.105.162.147; St 1:3; Ez 3:3; Dt 14:12)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

ĐK.

Xin mở lòng cho chúng con,

xin mở lòng cho chúng con đang hướng lên Chúa Trời,

mong được lắng nghe Lời Người.


1.

Lời Chúa là ánh sáng, là đèn soi dẫn con đi.

Con bước vui say trên lối thẳng ngay.


ĐK.

Xin mở lòng cho chúng con,

xin mở lòng cho chúng con đang hướng lên Chúa Trời,

mong được lắng nghe Lời Người.


2.

Lời Chúa là núi đá, trọn đời con đến nương thân.

Vui lúc gian nan, luôn sống bình an.


ĐK.

Xin mở lòng cho chúng con,

xin mở lòng cho chúng con đang hướng lên Chúa Trời,

mong được lắng nghe Lời Người.


3.

Lời Chúa tạo thế giới, tạo quả tim mới cho con,

cho trí tâm con luôn thắm đẹp tươi.


ĐK.

Xin mở lòng cho chúng con,

xin mở lòng cho chúng con đang hướng lên Chúa Trời,

mong được lắng nghe Lời Người.


4.

Lời Chúa là gươm sắc, nhẹ nhàng xuyên thấu tâm can.

Con vẫn trông mong luôn sống sạch trong.


ĐK.

Xin mở lòng cho chúng con,

xin mở lòng cho chúng con đang hướng lên Chúa Trời,

mong được lắng nghe Lời Người.


5.

Lời Chúa là kho báu trọn đời con mãi nâng niu.

Chúa nói trong con như rót mật ngon.


ĐK.

Xin mở lòng cho chúng con,

xin mở lòng cho chúng con đang hướng lên Chúa Trời,

mong được lắng nghe Lời Người.


6.

Lời Chúa từ ban sớm là điều con ngóng con trông,

mong Chúa bên con, mong Chúa dạy con.


ĐK.

Xin mở lòng cho chúng con,

xin mở lòng cho chúng con đang hướng lên Chúa Trời,

mong được lắng nghe Lời Người.

Mong Lắng Nghe Lời Chúa - Phanxicô - Lời Chúa