Lời Chúa Là Gươm Sắc

(Dt 4:12)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

ĐK.

Lời Thiên Chúa như là lưỡi gươm sắc soi thấu tâm can con người.

Xin cho con hiểu được chính thân con trên đường kiếm tìm Chúa.


1.

Xin cho con tìm thấy trong con những Lời thiêng Chúa gửi riêng,

cho con hiểu được lòng Chúa khi tác sinh con vào đời.


ĐK.

Lời Thiên Chúa như là lưỡi gươm sắc soi thấu tâm can con người.

Xin cho con hiểu được chính thân con trên đường kiếm tìm Chúa.


2.

Xin cho con nhận thấy trong con những ngày qua bước lạc xa.

Xin cho ngọn đèn Lời Chúa soi dẫn con theo đường lành.


ĐK.

Lời Thiên Chúa như là lưỡi gươm sắc soi thấu tâm can con người.

Xin cho con hiểu được chính thân con trên đường kiếm tìm Chúa.


3.

Xin bao nhiêu Lời Chúa cho con mãi tỏa hương, ngát tình thương.

Xin cho Lời rực lửa mến thiêu đốt tim con lạnh lùng.


ĐK.

Lời Thiên Chúa như là lưỡi gươm sắc soi thấu tâm can con người.

Xin cho con hiểu được chính thân con trên đường kiếm tìm Chúa.


4.

Xin ơn thiêng chỉ dẫn cho con biết niệm suy, biết thực thi

bao nhiêu mệnh lệnh của Chúa là Đấng con luôn phụng thờ.


ĐK.

Lời Thiên Chúa như là lưỡi gươm sắc soi thấu tâm can con người.

Xin cho con hiểu được chính thân con trên đường kiếm tìm Chúa.

Lời Chúa Là Gươm Sắc - Phanxicô - Lời Chúa