Sao Chúa Bỏ Con

(Tv 21)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Thánh Linh Fountain Valley

(https://www.youtube.com/watch?v=SEwjeG5nDPI)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

ĐK.

Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài bỏ con?

 

1.

Con khấn van suốt ngày mà không ai đáp thưa lời con nỉ non.

Khi màn đêm buông xuống, con không ngơi tiếng nguyện xin dâng về Chúa.


ĐK.

Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài bỏ con?

 

2.

Xưa tổ tiên trông cậy bàn tay Thiên Chúa uy hùng luôn chở che.

Trong hiểm nguy gian khó, kêu xin nên Chúa dủ thương, đã giải cứu.


ĐK.

Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài bỏ con?

 

3.

Ơn Chúa thương tác thành và luôn nuôi nấng, giữ gìn, che chở con.

Trên bàn tay thân mẫu, con luôn vui sống bình an trong tình Chúa.


ĐK.

Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài bỏ con?

 

4.

Ôi đắng cay muôn phần, người chung quanh đứng chê cười, khinh nhạo con:

Ngươi cậy trông nơi Chúa, nhưng do đâu Chúa chẳng thương, không giải thoát?


ĐK.

Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài bỏ con?

 

5.

Muông thú vây đêm ngày, người con từng đốt xương mòn đang rụng rơi.

Thân tàn mang dây trói, chân tay đinh đóng thủng sâu, chan hòa máu.


ĐK.

Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài bỏ con?

 

6.

Khăn áo con đang mặc, người ta xâu xé chia phần tranh giành nhau.

Quân thù con đứng đó, vô tâm đưa mắt nhìn con đang gục chết.


ĐK.

Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài bỏ con?

 

7.

Ôi Đấng con nương nhờ, nào mau ra sức uy hùng cứu mạng con.

Muôn đời mai sau nữa, muôn dân muôn nước ngàn phương ca tụng Chúa.

Sao Chúa Bỏ Con (Tv.21) - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh