Thờ Kính Mình Máu Thánh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Ca Nguyện

CBST2

ĐK.

Thờ kính Mình Máu Thánh Chúa

là thần lương nuôi dưỡng chúng con trên đường lữ thứ trần gian,

là sức thiêng nâng hồn chúng con tìm lên bến thiên đàng.


1.

Xin cung kính tôn thờ nhiệm tích vô bờ thẳm sâu:

Thịt Máu Chúa ban để làm của ăn và của uống.

Tuy trí khôn không hiểu thấu nhưng lòng con tin.

Tuy giác quan không cảm thấy nhưng lòng con tin.


ĐK.

Thờ kính Mình Máu Thánh Chúa

là thần lương nuôi dưỡng chúng con trên đường lữ thứ trần gian,

là sức thiêng nâng hồn chúng con tìm lên bến thiên đàng.


2.

Đây Hy Tế tuyệt vời, Giao Ước muôn đời, mọi nơi.

Sự sống chứa chan kết hợp thế gian vào một Chúa.

Con đáng chi, nhưng được đến Bữa Tiệc cao sang.

Ăn Bánh Thiêng, con được nếm Thiên Đàng vinh quang.


ĐK.

Thờ kính Mình Máu Thánh Chúa

là thần lương nuôi dưỡng chúng con trên đường lữ thứ trần gian,

là sức thiêng nâng hồn chúng con tìm lên bến thiên đàng.


3.

Đây ơn phúc dư tràn ban sẵn nơi Bàn Tiệc Ly.

Người đến với nhau, chia sẻ với nhau một Tấm Bánh.

Mong khắp nơi quy phục Chúa uy quyền vô biên,

mong khắp nơi vui hiệp nhất trong một đoàn chiên.


ĐK.

Thờ kính Mình Máu Thánh Chúa

là thần lương nuôi dưỡng chúng con trên đường lữ thứ trần gian,

là sức thiêng nâng hồn chúng con tìm lên bến thiên đàng.


4.

Nơi Tấm Bánh Bởi Trời chan chứa bao lời tình yêu,

để mỗi phút giây gian trần ngất ngây tình yêu Chúa.

Xin giúp con biết đền đáp cho trọn thương yêu,

theo Chúa đi, đem cuộc sống loan truyền tình yêu.


ĐK.

Thờ kính Mình Máu Thánh Chúa

là thần lương nuôi dưỡng chúng con trên đường lữ thứ trần gian,

là sức thiêng nâng hồn chúng con tìm lên bến thiên đàng.

Thờ Kính Mình Máu Thánh - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh