Trong Những Ngày Này

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Ca Nguyện

CBST126

1.

Thời gian trôi mãi miệt mài, đoàn con trong những ngày này có nỗi vui riêng, có niềm đau riêng.

Bài thơ có lúc rạng ngời, lời ca có lúc bồi hồi, những lắt lay theo gió nổi mây trôi.

ĐK.

_ _ Chúa ơi

(Chúa ơi _ _)

_ _ Tiếng lòng

(Tiếng lòng _ _)

_ _ Biết nói lên cùng ai

(Tiếng lòng biết nói lên với ai)

Buồn vui

(_ _ Buồn vui)

Mộng mơ

(_ _ Mộng mơ)

Giờ đây xin nói lên cùng Ngài

(_ _ Xin nói lên cùng Ngài)

2.

Đoàn con mong ước hòa bình, người chung lẽ sống là tình, xóa hết mưu toan, tháo mở dây oan.

Đoàn con mơ ước thuận hòa, mùa chia ly sẽ nhạt nhòa, chiến lũy hôm qua sẽ nở muôn hoa.


ĐK.

_ _ Chúa ơi

(Chúa ơi _ _)

_ _ Tiếng lòng

(Tiếng lòng _ _)

_ _ Biết nói lên cùng ai

(Tiếng lòng biết nói lên với ai)

Buồn vui

(_ _ Buồn vui)

Mộng mơ

(_ _ Mộng mơ)

Giờ đây xin nói lên cùng Ngài

(_ _ Xin nói lên cùng Ngài)

3.

Đời sao vui những ngày hồng, trời thanh, cơm trắng, rượu nồng, suối ngát hương hoa, sữa mẹ cho con.

Và con đã thấy lệ tràn, đã đi trên phố nghèo nàn, đã sống miên man vất vả lo toan.


ĐK.

_ _ Chúa ơi

(Chúa ơi _ _)

_ _ Tiếng lòng

(Tiếng lòng _ _)

_ _ Biết nói lên cùng ai

(Tiếng lòng biết nói lên với ai)

Buồn vui

(_ _ Buồn vui)

Mộng mơ

(_ _ Mộng mơ)

Giờ đây xin nói lên cùng Ngài

(_ _ Xin nói lên cùng Ngài)

4.

Thời gian trôi mãi miệt mài, đời con đang sống còn dài, có ít hoang mang, có nhiều tin yêu.

Còn tin nơi Chúa ngàn đời, còn yêu nhân thế tuyệt vời, vẫn thấy trong tim hy vọng lên khơi.


ĐK.

_ _ Chúa ơi

(Chúa ơi _ _)

_ _ Tiếng lòng

(Tiếng lòng _ _)

_ _ Biết nói lên cùng ai

(Tiếng lòng biết nói lên với ai)

Buồn vui

(_ _ Buồn vui)

Mộng mơ

(_ _ Mộng mơ)

Giờ đây xin nói lên cùng Ngài

(_ _ Xin nói lên cùng Ngài)

Trong Những Ngày Này - Phanxicô - Ca Nguyện (1/2)
Trong Những Ngày Này - Phanxicô - Ca Nguyện (2/2)