Mẹ Của Mặt Trời Công Chính

(Ý: Kinh Sáng - Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Xin Chúa thương,

(Nguyện xin Chúa thương,)

xin Chúa nhậm lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

(xin Chúa nhậm lời Đức Mẹ giúp chúng con.)


1.

Chúa là Mặt Trời soi đường công chính

đã chọn Mẹ làm Hừng Đông đón chào.

Xin cho chúng con được bước đi

trong ánh sáng của ngày cứu độ.


ĐK.

Xin Chúa thương,

(Nguyện xin Chúa thương,)

xin Chúa nhậm lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

(xin Chúa nhậm lời Đức Mẹ giúp chúng con.)


2.

Thánh Tử đời đời, Ngôi Lời hằng sống

đã chọn Mẹ làm Hòm Bia, Thánh Điện.

Xin cho chúng con được sáng soi,

luôn gắn bó với Lời cứu độ.


ĐK.

Xin Chúa thương,

(Nguyện xin Chúa thương,)

xin Chúa nhậm lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

(xin Chúa nhậm lời Đức Mẹ giúp chúng con.)


3.

Đức Mẹ dịu hiền đứng gần Thánh Giá

đã thiết tha chuyển cầu cho thế trần.

Xin cho chúng con cùng Chúa đi,

luôn xứng đáng để được cứu độ.


ĐK.

Xin Chúa thương,

(Nguyện xin Chúa thương,)

xin Chúa nhậm lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

(xin Chúa nhậm lời Đức Mẹ giúp chúng con.)


4.

Hết lòng vì người Môn Đệ yêu dấu,

Chúa trao người vào tình thương của Mẹ.

Xin cho chúng con hằng phó dâng,

luôn kính mến, hiếu thảo với Mẹ.


ĐK.

Xin Chúa thương,

(Nguyện xin Chúa thương,)

xin Chúa nhậm lời Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

(xin Chúa nhậm lời Đức Mẹ giúp chúng con.)

Mẹ Của Mặt Trời Công Chính - Phanxicô - Đức Mẹ (1/2)
Mẹ Của Mặt Trời Công Chính - Phanxicô - Đức Mẹ (2/2)