Lời Dâng Ca Tụng Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Chúa ban tặng ơn phước cả, Chúa làm cho điều nhiệm lạ.

Tình yêu của Chúa bao la, lòng con suốt đời cảm tạ.


ĐK.

Xin dâng là dâng lên Chúa đây hoa hương Ngài đã ban.

Nguyện cho lời dâng ca tụng Chúa đem lại ơn cứu độ con.


2.

Chúa gieo hạt cho lúa trổ, Chúa trồng hoa huệ ngoài đồng.

Ngài khơi lửa ấm đêm đông, Ngài ươm men rượu thắm nồng.


ĐK.

Xin dâng là dâng lên Chúa đây hoa hương Ngài đã ban.

Nguyện cho lời dâng ca tụng Chúa đem lại ơn cứu độ con.


3.

Nắng chân trời, mưa góc bể, cõi đời thắm đẹp tuyệt vời.

Hồng ân của Chúa khôn vơi, lòng con cảm tạ suốt đời.


ĐK.

Xin dâng là dâng lên Chúa đây hoa hương Ngài đã ban.

Nguyện cho lời dâng ca tụng Chúa đem lại ơn cứu độ con.

Lời Dâng Ca Tụng Chúa - Phanxicô - Dâng Lễ