Lên Đền Thánh Chúa

(Tv 121:1.4; 62:5)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Nhập Lễ

CBST2

ĐK.

Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Người.


1.

Tôi hân hoan vui mừng khi nghe nói: "Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa".

Giờ đây, hỡi Giê-ru-sa-lem, bước ta dừng nơi cửa thành ngươi.


ĐK.

Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Người.


2.

Nơi đây các chi họ theo nhau đến dâng lời tán dương tung hô Chúa.

Cùng nhau chúc Giê-ru-sa-lem sẽ luôn bình an và hỉ hoan.


ĐK.

Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Người.


3.

Tôi luôn luôn hy vọng, luôn mơ ước: suốt đời sống trong nhà Thiên Chúa.

Đời tôi Chúa che chở độ trì sẽ không sợ chi, chẳng sợ chi.


ĐK.

Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Người.

Lên Đền Thánh Chúa - Phanxicô - Nhập Lễ