Con Về Bên Chúa

(Tv 117:1; 25:3; 130:3; 102:15-17; 23:6; 27:9)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Cầu Hồn

CBST2

ĐK.

Con về bên Chúa nghỉ ngơi,

không còn nước mắt đầy vơi.

Dừng chân trên dòng năm tháng,

hồn con mong chờ ánh sáng ngàn thu.


1.

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm,

vì đức từ bi của Người

vững bền, chan chứa đời đời.

Ai đặt niềm tin nơi Chúa

sẽ chẳng thất vọng hổ ngươi.


ĐK.

Con về bên Chúa nghỉ ngơi,

không còn nước mắt đầy vơi.

Dừng chân trên dòng năm tháng,

hồn con mong chờ ánh sáng ngàn thu.


2.

Dẫu đời không đáng, lòng vẫn cậy tin,

vì Chúa hằng thương phận người,

không kể, không chấp tội đời.

Chúa là nguồn ơn cứu rỗi,

Chúa là bến bờ nghỉ ngơi.


ĐK.

Con về bên Chúa nghỉ ngơi,

không còn nước mắt đầy vơi.

Dừng chân trên dòng năm tháng,

hồn con mong chờ ánh sáng ngàn thu.


3.

Kiếp người là hoa nở chốn đồng xa,

làn gió thoảng qua nhẹ nhàng,

hoa tàn hoa héo vội vàng,

nhưng lượng từ bi Thiên Chúa

sẽ còn vững bền thiên thu.


ĐK.

Con về bên Chúa nghỉ ngơi,

không còn nước mắt đầy vơi.

Dừng chân trên dòng năm tháng,

hồn con mong chờ ánh sáng ngàn thu.


4.

Tháng ngày con vẫn tìm kiếm nguyện xin

được sống ở trong nhà Người,

ngắm nhìn nhan Chúa trọn đời.

Xin đừng để con xa Chúa,

xin đừng ẩn mặt xa con.


ĐK.

Con về bên Chúa nghỉ ngơi,

không còn nước mắt đầy vơi.

Dừng chân trên dòng năm tháng,

hồn con mong chờ ánh sáng ngàn thu.

Con Về Bên Chúa - Phanxicô - Cầu Hồn (1/2)
Con Về Bên Chúa - Phanxicô - Cầu Hồn (2/2)