Dâng Lên

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Dâng lên Chúa đây bánh thơm rượu ngon nương đồng.

Nguyện dâng Chúa đời sống và những vui buồn.

Dâng lên là dâng những lo sợ, những nức nở, những khó nghèo.

Dâng lên là dâng tương lai mở, muôn hoa nở, nắng tươi hồng.

 

ĐK.

Dâng trái tim thơ, đến trong cuộc sống vui buồn nào ai ngờ.

Sống trong tình Chúa êm đềm và bình an.

 

2.

Dâng lên Chúa bao tháng năm vần xoay muôn chiều.

Nguyện xin Chúa còn mãi còn mãi dắt dìu.

Xin cho niềm tin trong đau khổ luôn tươi nở những đóa hồng.

Xin cho tình yêu không ngăn trở, luôn trao mở đến muôn người. 


ĐK.

Dâng trái tim thơ, đến trong cuộc sống vui buồn nào ai ngờ.

Sống trong tình Chúa êm đềm và bình an.

Dâng Lên - Phanxicô - Dâng Lễ