Hai Vì Sao Sáng

(Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Gloria

(https://www.youtube.com/watch?v=ckoXQcBF5AM)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Chư Thánh

CBST236

ĐK.

Hai vì sao sáng chói lấp lánh trên bầu trời,

Ngời sáng đêm trường, rực rỡ soi đường, sưởi ấm yêu thương.

Hai tình yêu chiến thắng ngất ngây trong cuộc đời.

Từ trái tim nồng dòng máu anh hùng ngời sáng muôn trùng.

PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ

(_ _ _ _ Hai vì sao sáng ngời)

PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ

(_ _ _ _ Ánh Tin Mừng khắp nơi.)

Người như con gió

(Người như ước mơ)

Tỏa gieo Tin Mừng khắp nơi.

(Rắc gieo Tin Vui mọi nơi.)

_ _ _ _

(PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ)

Như mùa xuân ngút ngàn

(_ _ _ _ _)

_ _ _ _

(PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ)

Giáo Hội vinh quang

(_ _ _ _)

Nhờ hai phiến đá

(Nhờ hai phiến đá)

Ngàn năm Giáo Hội vinh quang. [/muôn năm Giáo Hội vinh quang.]

(Tháng năm Giáo Hội vinh quang.)

1.

Còn nhớ năm nào người ba lần chối Giê-su, còn nhớ ngày nào người bắt Chúa trong căm thù.

Ai ngờ đâu xa xôi, tình yêu Chúa dẫn lối, người bước qua âm u, cầm đuốc Tông Đồ.


ĐK.

Hai vì sao sáng chói lấp lánh trên bầu trời,

Ngời sáng đêm trường, rực rỡ soi đường, sưởi ấm yêu thương.

Hai tình yêu chiến thắng ngất ngây trong cuộc đời.

Từ trái tim nồng dòng máu anh hùng ngời sáng muôn trùng.

PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ

(_ _ _ _ Hai vì sao sáng ngời)

PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ

(_ _ _ _ Ánh Tin Mừng khắp nơi.)

Người như con gió

(Người như ước mơ)

Tỏa gieo Tin Mừng khắp nơi.

(Rắc gieo Tin Vui mọi nơi.)

_ _ _ _

(PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ)

Như mùa xuân ngút ngàn

(_ _ _ _ _)

_ _ _ _

(PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ)

Giáo Hội vinh quang

(_ _ _ _)

Nhờ hai phiến đá

(Nhờ hai phiến đá)

Ngàn năm Giáo Hội vinh quang. [/muôn năm Giáo Hội vinh quang.]

(Tháng năm Giáo Hội vinh quang.)

2.

Còn sống bao ngày, nguyện theo Người bước muôn nơi, còn sống ngày nào là sống chứng nhân Nước Trời.

Xin nguyện đem tin vui truyền rao cho thế giới, nguyện vững tâm hy sinh vì Chúa quên mình.

Hai Vì Sao Sáng (Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ) - Phanxicô - Chư Thánh (1/2)
Hai Vì Sao Sáng (Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ) - Phanxicô - Chư Thánh (2/2)