Dâng Lễ Tạ Ơn 2

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Giờ đây trong Chúa, trong tình yêu, đoàn con dâng tiến lễ toàn thiêu.


ĐK.

Mãi tiến dâng câu ca ngợi:

Chúa chúng con trọn tình thương.


2.

Hiệp dâng bánh trắng, dâng rượu thơm, cùng dâng lên Chúa kinh tạ ơn.


ĐK.

Mãi tiến dâng câu ca ngợi:

Chúa chúng con trọn tình thương.


3.

Này đây nương lúa, đây vườn nho, và bao ơn phúc Chúa dành cho.


ĐK.

Mãi tiến dâng câu ca ngợi:

Chúa chúng con trọn tình thương.


4.

Nhờ Hy Lễ Mới cứu tội nhân, toàn dân vui sống trong hồng ân.


ĐK.

Mãi tiến dâng câu ca ngợi:

Chúa chúng con trọn tình thương.

Dâng Lễ Tạ Ơn 2 - Phanxicô - Dâng Lễ