Hướng Tâm Về Fatima

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

1.

Chúng con muôn nẻo muôn nhà

hướng tâm về Fa-ti-ma,

nghe lời Mẹ Ma-ri-a:


ĐK.

Hãy lần chuỗi Mân Côi.

Hãy ăn năn đền bồi.

Hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ.


2.

Chúng con tin tưởng theo Mẹ,

sớm mai, chiều hôm, ban trưa,

theo lời Mẹ khuyên năm xưa:


ĐK.

Hãy lần chuỗi Mân Côi.

Hãy ăn năn đền bồi.

Hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ.


3.

Chúng con bé nhỏ trên đường,

có Mẹ dìu đưa muôn phương,

ban lời dạy khuyên yêu thương:


ĐK.

Hãy lần chuỗi Mân Côi.

Hãy ăn năn đền bồi.

Hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ.


4.

Chúng con khắc khoải u hoài,

xin Mẹ là Ngôi Sao Mai,

soi đường vượt qua chông gai:


ĐK.

Hãy lần chuỗi Mân Côi.

Hãy ăn năn đền bồi.

Hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ.


5.

Thế gian biến đổi an hòa,

hát khen Mẹ Fa-ti-ma,

trong lời Mẹ luôn vang xa:


ĐK.

Hãy lần chuỗi Mân Côi.

Hãy ăn năn đền bồi.

Hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ.

Hướng Tâm Về Fatima - Phanxicô - Đức Mẹ