Tạ Lễ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Tạ Lễ

CBST2

1.

Tạ ơn Chúa nối kết cho chúng con bên nhau,

chung đức tin, chung lễ dâng đến thờ lạy Chúa.


ĐK.

Nguyện xin Chúa chúc phúc,

đưa chúng con ra khơi,

đến mọi nơi, sống đẹp tươi,

làm chứng cho Nước Trời.


2.

Nguyện xin Chúa thánh hóa cho chúng con thương nhau,

nâng đỡ nhau, đưa bước nhau sống đẹp lòng Chúa.


ĐK.

Nguyện xin Chúa chúc phúc,

đưa chúng con ra khơi,

đến mọi nơi, sống đẹp tươi,

làm chứng cho Nước Trời.

Tạ Lễ - Phanxicô - Tạ Lễ