Mẹ Luôn Bênh Đỡ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

1.

Mẹ ơi trong chốn thâm u, các linh hồn chờ mong ánh sáng.

Vực sâu xa cách Quê Hương vẳng tiếng kêu xin Mẹ đoái thương.


ĐK.

Mẹ là chốn tựa nương,

Mẹ luôn bênh đỡ mở lối lên thiên đường.

Mẹ cầu cho chúng con

để các linh hồn được Chúa đưa về hưởng mặt Chúa.


2.

Mẹ thương nghe tiếng than van giữa nơi luyện hình đang nung nấu.

Mẹ xin Thiên Chúa ban ơn giải thoát bao linh hồn đớn đau.


ĐK.

Mẹ là chốn tựa nương,

Mẹ luôn bênh đỡ mở lối lên thiên đường.

Mẹ cầu cho chúng con

để các linh hồn được Chúa đưa về hưởng mặt Chúa.

Mẹ Luôn Bênh Đỡ - Phanxicô - Đức Mẹ