Ra Đi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Nhập Lễ và Tạ Lễ

CBST012

1.

Kìa sóng lên con thuyền cũng lên

Gió tung bay niềm vui trong Chúa

Tiếng reo hò hòa tiếng reo hò.

Cầm lưỡi gươm thiêng của Thánh Linh,

Với thuẫn khiên in hình Thánh Giá,

Bước muôn trùng ta cùng ra đi.

ĐK.

Ra đi cùng Thiên Chúa

Có lo chi, sợ gì.

Có sợ gì, Thiên Chúa vẫn ở cùng ta.

2.

Vì đức tin ta làm chứng nhân

Với thương yêu dựng xây thế giới

Sống quên mình là sống quên mình.

Dù sóng to con thuyền vẫn trôi

Đã ra đi không hề lui bước,

Bước anh hùng theo đường Giê-su.


ĐK.

Ra đi cùng Thiên Chúa

Có lo chi, sợ gì.

Có sợ gì, Thiên Chúa vẫn ở cùng ta.

3.

Tựa cánh chim bay vào thế gian,

Bước ta gieo bình an Thiên Chúa,

Góp cho đời ngàn tiếng vui cười.

Nguyện Chúa luôn dắt dìu đỡ nâng

Những bước chân đi vào thế giới,

Những tâm hồn chung niềm tin yêu.


ĐK.

Ra đi cùng Thiên Chúa

Có lo chi, sợ gì.

Có sợ gì, Thiên Chúa vẫn ở cùng ta.

Ra Đi - Phanxicô - Tạ Lễ