Những Ngày Chờ Mong

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST2

ĐK.

Nguyện xin Chúa ban ơn mở trí soi lòng để đoàn con vui sống những ngày chờ mong.


1.

Đoàn con tạ ơn Chúa đã đến, đến cứu đời, đến gieo Lời.

Đoàn con chờ mong Chúa lại đến đón muôn người đến Quê Trời.


ĐK.

Nguyện xin Chúa ban ơn mở trí soi lòng để đoàn con vui sống những ngày chờ mong.


2.

Đoàn con hằng mong sống xứng đáng, bước trong đời, hướng lên trời.

Nguyện cho người đang đón đợi Chúa biết chân thành sống ngay lành.


ĐK.

Nguyện xin Chúa ban ơn mở trí soi lòng để đoàn con vui sống những ngày chờ mong.


3.

Đoàn con tìm một thế giới mới có an bình, thắm ân tình.

Nguyện cho ngàn dân đón đợi Chúa biết yêu người, đắp xây đời.


ĐK.

Nguyện xin Chúa ban ơn mở trí soi lòng để đoàn con vui sống những ngày chờ mong.

Những Ngày Chờ Mong - Phanxicô