Chúa Thương Tặng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Chúa thương tặng bông lúa, Chúa thương gửi trái nho.

Nguyện dâng lên Chúa bánh rượu Ngài ban cho.


2.

Chúa cho trời xanh mát, Chúa cho đời ngát hương.

Nguyện dâng câu hát cảm tạ tình yêu thương.


3.

Giữa gian trần phiêu lãng, chúng con cậy Chúa thương.

Nguyện dâng năm tháng với hành trình muôn phương.


4.

Đón vui buồn đang đến, tiễn thăng trầm đã qua.

Nguyện luôn tin mến, suốt đời chẳng phôi pha.

Chúa Thương Tặng - Phanxicô - Dâng Lễ