Mẹ Hiệp Thông

(Mẹ Đồng Công)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Cecilia Chicago

(https://www.youtube.com/watch?v=DLoGjbFS3lc)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

1.

Chiều xưa, khi Chúa dang tay trên Thập Giá, Mẹ đứng chắp tay nguyện cầu.

Đồi cao ôi tím sầu là hồn thế gian đen màu.

 

ĐK.

Mẹ mãi mãi là Mẹ chúng con, Ma-ri-a mãi mãi là Mẹ chúng con.

Mẹ hiệp thông năm xưa cứu đời xin mãi mãi che chở chúng con.

 

2.

Chiều xưa, trong gió mênh mang trên đồi cao, Mẹ thấy thế gian tội tình.

Mẹ thương bao kiếp người còn chìm đắm quên ơn Trời.


ĐK.

Mẹ mãi mãi là Mẹ chúng con, Ma-ri-a mãi mãi là Mẹ chúng con.

Mẹ hiệp thông năm xưa cứu đời xin mãi mãi che chở chúng con.

 

3.

Tình yêu, mang trái tim bao la tình yêu, Mẹ đón chúng con trở về.

Mẹ đưa ai ngóng chờ tìm gặp Chúa Con nhân từ.


ĐK.

Mẹ mãi mãi là Mẹ chúng con, Ma-ri-a mãi mãi là Mẹ chúng con.

Mẹ hiệp thông năm xưa cứu đời xin mãi mãi che chở chúng con.

 

4.

Giờ đây, vai chúng con vẫn mang Thập Giá, gục ngã biết bao nhiêu lần.

Đoàn con nương bóng Mẹ là Mẹ chúng nhân muôn đời.


ĐK.

Mẹ mãi mãi là Mẹ chúng con, Ma-ri-a mãi mãi là Mẹ chúng con.

Mẹ hiệp thông năm xưa cứu đời xin mãi mãi che chở chúng con.

Mẹ Đồng Công - Phanxicô - Đức Mẹ