Hạt Bụi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Phanxicô Assisi GX Chợ Cầu

(https://www.youtube.com/watch?v=jiLLVUFoEPQ)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

ĐK.

Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rắc trên đầu hạt bụi.

Hạt bụi rơi trên đầu hôm nay, ôi mai tôi là hạt bụi dưới mồ.

 

1.

Hạt bụi bay trong thời gian, người đi, kẻ ở bao lần.

Bông hoa sớm vừa nở, đến chiều tàn phai.


ĐK.

Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rắc trên đầu hạt bụi.

Hạt bụi rơi trên đầu hôm nay, ôi mai tôi là hạt bụi dưới mồ.

 

2.

Cuộc đời như giấc mộng thôi, ngàn nơi vật đổi sao dời.

Xuân xanh chẳng còn mãi, má hồng rồi phai.


ĐK.

Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rắc trên đầu hạt bụi.

Hạt bụi rơi trên đầu hôm nay, ôi mai tôi là hạt bụi dưới mồ.

 

3.

Một lần hôm nay cười vui, rồi mai lệ đổ bao lần.

Không ai chẳng sầu khổ, mấy người bình yên.


ĐK.

Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rắc trên đầu hạt bụi.

Hạt bụi rơi trên đầu hôm nay, ôi mai tôi là hạt bụi dưới mồ.

 

4.

Đời người đi trong thời gian, triền miên chớp bể mưa nguồn,

Trông mong kiếm tìm mãi những gì bền lâu.


ĐK.

Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rắc trên đầu hạt bụi.

Hạt bụi rơi trên đầu hôm nay, ôi mai tôi là hạt bụi dưới mồ.

 

5.

Tìm về yêu thương người ơi, ngày mai tin ở Chúa Trời.

Ăn năn những lầm lỗi, Chúa sẽ dủ thương.


ĐK.

Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rắc trên đầu hạt bụi.

Hạt bụi rơi trên đầu hôm nay, ôi mai tôi là hạt bụi dưới mồ.

 

6.

Hạt bụi trông lên trời cao, niềm tin bé nhỏ dâng trào.

Xin Cha giữ gìn mãi giữa đời bể dâu.

 

ĐK. (4 bè)

(Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi đâu hạt bụi.)

Ôi hạt bụi rắc trên đầu hạt bụi.

(Hạt bụi rơi trên đầu hôm nay, ôi ngày mai bụi khô dưới mồ.)

Ôi mai tôi là hạt bụi dưới mồ.

Hạt Bụi - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh (1/2)
Hạt Bụi - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh (2/2)