Kinh Thiên Thần Bản Mệnh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Phanxicô

(https://www.fb.com/hong.tien.77/videos/530016735992840)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Chư Thánh

CBST2

Lạy thiên thần Chúa, đấng bảo vệ con,

bởi lòng thương xót

Chúa đã trao phó con cho ngài.

Xin soi sáng, giữ gìn, dìu dắt và cai quản con.


Theo bản dịch Việt ngữ được dùng trong các cơ sở của Dòng Salêdiêng Don Bosco.

La ngữ:

Angele Dei, qui custos es mei,

me tibi commissum pietate superna

illumina, custodi, rege, et guberna.

Amen.

Ơn tiểu xá được ban cho tín hữu mỗi khi đọc kinh này (x. Chỉ nam các ân xá, số 18).

Kinh Thiên Thần Bản Mệnh - Phanxicô - Chư Thánh