Dâng Nến

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

Mười hai ngôi sao (i i i i i) trên đầu Đức Mẹ.

Mặt trời mặt trăng (i i i i i) tỏa sáng thân Người.

Mặt trời mặt trăng với mười hai ngôi sao

Xin lên ngọn nến con đây,

Xin lên ngọn nến con đây

(i i i i i) (i i i i i)

Cho nến con dâng sáng tình thương yêu

Cho nến con dâng sáng tỏa bóng chiều.

Đời Mẹ Đồng Trinh thắm hòa bao hy sinh

Như muôn ngọn nến lung linh,

Cho con quỳ gối tôn vinh

(i i i i i) (i i i i i)

Cây nến trên tay, chút tình trong tim,

Trên lối mê say khấn Mẹ giữ gìn.

Dâng Nến - Phanxicô - Đức Mẹ