Đời Sống Sẽ Qua Đi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

1.

Đời sống sẽ qua đi qua đi, như tiếng ca sẽ từ giã môi người, như nước mắt lâu rồi cũng khô, ngàn ngày vui tan như giấc mơ.

Đời sống trong tay Chúa Trời, Chúa ban và Chúa cất đi.

Đời sống mai đây biệt ly, trắng tay thôi còn có chi.

 

ĐK.

Nguyện xin cho con ơn huyền siêu, để con vươn cao trong tình yêu, sống vui trong tay Chúa an bài, vững tin mai vui sống Quê Trời.

 

2.

Đời sống có mây xanh hoa tươi, bao tiếng ca vang lộng tiếng ai cười.

Cho con nhớ: sang giàu, sướng vui là bụi mưa tan theo gió đưa.

Đời sống thăng trầm biến dời, sướng vui và hết sướng vui.

Đời sống mai về bụi tro, biến tan muôn màu thế gian.


ĐK.

Nguyện xin cho con ơn huyền siêu, để con vươn cao trong tình yêu, sống vui trong tay Chúa an bài, vững tin mai vui sống Quê Trời.

 

3.

Đời sống xót xa cơn mưa bay, bao đắng cay uất nghẹn trái tim này.

Cho con nhớ: đau buồn thế gian, đời lầm than mai đây biến tan.

Đời sống như một đóa hồng, có gai rạch nát cánh tay.

Đời sống qua bao sầu cay, bước lên Thiên Đàng đắm say.


ĐK.

Nguyện xin cho con ơn huyền siêu, để con vươn cao trong tình yêu, sống vui trong tay Chúa an bài, vững tin mai vui sống Quê Trời.

Đời Sống Sẽ Qua Đi - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh