Xin Mẹ Ủi An

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

(ngày tang)

1.

Đoàn con đang đau buồn,

nhớ thương ly biệt người đi,

cùng ngước trông lên Mẹ Sầu Bi.

Mẹ đứng dưới chân thập giá buồn,

lệ rơi miên man thành suối nguồn.

Mẹ biết nỗi đau biệt ly.


ĐK.

Xin Mẹ ủi an chúng con. (x2)

Xin Mẹ thưa Chúa Giê-su

đưa người thân đây tới Quê Trời,

và dìu đưa chúng con trên đời.


2.

Đoàn con trong u sầu,

vẫn chung hy vọng phục sinh,

cùng ngóng trông phúc trời hiển vinh.

Mẹ biết có khi đời úa tàn,

đoàn con hoang mang lệ thấm tràn,

Mẹ đến đỡ nâng ủi an.


ĐK.

Xin Mẹ ủi an chúng con. (x2)

Xin Mẹ thưa Chúa Giê-su

đưa người thân đây tới Quê Trời,

và dìu đưa chúng con trên đời.


(ngày giỗ)

3.

Mẹ ơi đây tiếng lòng

chúng con nhớ thương người thân

và khấn xin Chúa ban hồng ân.

Mẹ biết tháng năm dù qua rồi,

người thân yêu xưa hoài sáng ngời,

gọi mãi nhớ thương đầy vơi.


ĐK.

Xin Mẹ ủi an chúng con. (x2)

Xin Mẹ thưa Chúa Giê-su

đưa người thân đây tới Quê Trời,

và dìu đưa chúng con trên đời.


4.

Hiệp thông chung tâm tình,

vững tin Chúa đã phục sinh

và Chúa ban phúc trời hiển vinh.

Mẹ đón những linh hồn qua đời,

Mẹ thương đưa ai còn giữa đời

vượt sóng nước trên biển khơi.


ĐK.

Xin Mẹ ủi an chúng con. (x2)

Xin Mẹ thưa Chúa Giê-su

đưa người thân đây tới Quê Trời,

và dìu đưa chúng con trên đời.

Xin Mẹ Ủi An - Phanxicô - Đức Mẹ (1/2)
Xin Mẹ Ủi An - Phanxicô - Đức Mẹ (2/2)