Chúa Đã Phục Sinh

Lời: Phanxicô

Nhạc: G. da Palestrina

Trình bày: Ca Đoàn Têrêsa Châu Bình

(https://www.youtube.com/watch?v=V7Mm7NQmT2U)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

1.

Hôm nay tươi sáng lung linh bình minh.

Muôn dân hoan ca Chúa đã phục sinh.

Chiên Con hy tế đã thắng trận hiển vinh.

Al-le-lu-ia.

 

2.

Hôm nay Thiên Chúa thăm dân Ngài thương.

Vang nơi tha phương tiếng hát hồi hương.

Hôm nay nho chín, cây Si-on nở hoa.

Al-le-lu-ia.

 

3.

Hôm nay tôi thấy Chiên Con hiển vinh.

Hôm nay khai nguyên suối nước trường sinh.

Trong ơn cứu rỗi, bao con tim hòa ca.

Al-le-lu-ia.

 

4.

Đây câu ca mới vang trong trời xuân.

Cao rao thiên ân cứu thoát tội nhân.

Muôn dân đi tới hân hoan trên đường xa.

Al-le-lu-ia.

Chúa Đã Phục Sinh - Lời: Phanxicô - Nhạc: G. da Palestrina - Mùa Chay - Phục Sinh