Bộ Lễ Hoa Hồng

Kinh Thương Xót

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Bộ Lễ

CBST1

Xin Chúa thương, Chúa thương (mà) thương xót chúng (i i) con (i i i i i i i)

Xin Chúa thương, Chúa thương (mà) thương xót chúng (i i i) con.

Xin (i i) Chúa (ơ ơ), xin (i i) Chúa (ơ) Chúa Ki-tô xót thương (i i i) chúng con, xót thương (i i i) chúng con.

Xin Chúa Ki-tô thương xót (i i) chúng (i) con, thương xót chúng con.

(A a a a a a a)

Xin Chúa thương, Chúa thương (mà) thương xót chúng (i i) con (i i i i i i i)

Xin Chúa thương, nguyện xin Chúa thương, nguyện xin thương xót, xót thương chúng (i i i) con. 

Bộ Lễ Hoa Hồng - Phanxicô - Kinh Thương Xót