Nơi Đâu Có Tình Thương

(theo ý "Ubi caritas"; Ga 4:8; 1Cr 13:4-7; Rm 12:15)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST2

1.

Nơi đâu có tình thương, ở đấy có Chúa Trời.

Nơi đâu có tình thương, ở đấy có Chúa Trời.


ĐK.

Chính Chúa là tình yêu, xin dạy con biết thương yêu.


2.

Xin ơn Chúa dạy con để biết mến yêu người.

Xin ơn Chúa dạy con để biết mến yêu người.


ĐK.

Chính Chúa là tình yêu, xin dạy con biết thương yêu.


3.

Thương yêu với tình yêu của Chúa chết cho đời.

Thương yêu với niềm vui gửi đến khắp muôn người.


ĐK.

Chính Chúa là tình yêu, xin dạy con biết thương yêu.


4.

Thương yêu với từ tâm tha thứ, mãi khoan hòa.

Thương yêu chẳng tự cao, chẳng bất chính, gian tà.


ĐK.

Chính Chúa là tình yêu, xin dạy con biết thương yêu.


5.

Chung vui với người vui, cùng khóc với ai buồn.

Luôn kiên nhẫn, bình tâm, chẳng uất ức, căm hờn.


ĐK.

Chính Chúa là tình yêu, xin dạy con biết thương yêu.


6.

Con mong ước ngàn nơi tìm mến Chúa yêu người,

cho hoa kết bình an nở thắm mãi trong đời.


ĐK.

Chính Chúa là tình yêu, xin dạy con biết thương yêu.

Nơi Đâu Có Tình Thương - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh