Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

1.

Một đời người lo chuyện nghĩa nhân, bảy mươi hai năm vì cõi đời.

Khi Chúa gọi mời, người ra đi, hiến dâng mạng sống vì Nước Trời.

 

ĐK.

AN-TÔN NGUYỄN HỮU QUỲNH, con người yêu thương.

Muôn năm mãi ngời sáng tên Người Anh Hùng.

 

2.

Người làm người cha ngời tấm gương, mở tay lương y để cứu đời.

Nhân đức tuyệt vời đẹp Quê Hương, máu hồng tô thắm vạn nẻo đường.


ĐK.

AN-TÔN NGUYỄN HỮU QUỲNH, con người yêu thương.

Muôn năm mãi ngời sáng tên Người Anh Hùng.

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh - Phanxicô - Chư Thánh