Alleluia

(Lễ Phục Sinh)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST178

Al-le-lu-ia

(_ _ _ _ Al-le-lu-ia)

Al-le-lu-ia

(_ _ _ _ Al-le-lu-ia)

Al-le-lu _ Al-le-lu

(_ _ Al-le _ _ lu-ia)

Al-le _ lu _ ia _ Al-le-lu-ia

(_ _ Al-le-lu-ia Al-le _ lu-ia).

.

Con Chiên Vượt Qua

(_ _ _ _ Con Chiên Vượt Qua)

Con Chiên cho chúng ta _ _ là Đức Ki-tô

(_ _ _ Này Chiên cho ta máu hồng Ki-tô)

_ _ _ _ Nào ta hãy vui mừng lên

(Nào ta hãy vui mừng lên _ Hãy vui mừng)

Hãy vui mừng lên, mừng lễ _ trong _ Ngài

(_ _ Mừng lên, vui mừng lễ trong ơn Ngài)

Alleluia - Lễ Phục Sinh - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh