Alleluia - Lễ Phục Sinh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

Al-le-lu-ia

(Al-le-lu-ia)

Al-le-lu-ia

(Al-le-lu-ia)

Al-le-lu Al-le-lu

(Al-le-lu-ia)

Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia

(Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia).

.

Con Chiên Vượt Qua, Con Chiên cho chúng ta là Đức Ki-tô.

(Này Chiên cho ta máu hồng Ki-tô.)

Nào ta hãy vui mừng lên

(Nào ta hãy vui mừng lên, hãy vui mừng)

Hãy vui mừng lên, mừng lễ trong Ngài.

(Mừng lên, vui mừng lễ trong ơn Ngài.)

Alleluia - Lễ Phục Sinh - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh