Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Don Bosco

(https://www.youtube.com/watch?v=HBnVhvJaK7w)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

ĐK.

A a a a a, a a a a a

Ai nghe chăng trong không gian câu ca xưa năm tháng còn vang.

Trên non sông, trong mênh mông, máu vẫn hồng và máu vẫn nồng.

La la la, la la la, la la.

Trong ta vẫn sáng ngời nụ cười trên môi Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

1.

Dẫu trong vòng gươm giáo căm hờn son sắt không sờn.

Chí anh hùng tươi sáng trong vùng tăm tối hãi hùng.

Luôn hiên ngang trong một Đức Tin, luôn trung kiên dâng trọn trái tim, trái tim tình nghĩa với Trời.


ĐK.

A a a a a, a a a a a

Ai nghe chăng trong không gian câu ca xưa năm tháng còn vang.

Trên non sông, trong mênh mông, máu vẫn hồng và máu vẫn nồng.

La la la, la la la, la la.

Trong ta vẫn sáng ngời nụ cười trên môi Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

2.

Những con người anh dũng năm nào dâng hiến máu đào.

Máu vang lời luôn mến yêu Người, xin chết cho Người.

Bay cao lên tấm lòng sắt son, dâng hy sinh trước tòa Chúa Con, lãnh ơn hạnh phúc muôn đời.


ĐK.

A a a a a, a a a a a

Ai nghe chăng trong không gian câu ca xưa năm tháng còn vang.

Trên non sông, trong mênh mông, máu vẫn hồng và máu vẫn nồng.

La la la, la la la, la la.

Trong ta vẫn sáng ngời nụ cười trên môi Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

3.

Nước non này ôi biết bao người dâng hiến cuộc đời.

Máu anh hùng rơi xuống muôn trùng chan chứa mưa hồng.

Cho vươn lên những mầm Đức Tin, cho muôn năm Giáo Hội thắm xinh, sống cho tình, chết cho tình.

Thánh Tử Đạo Việt Nam - Phanxicô - Chư Thánh (1/2)
Thánh Tử Đạo Việt Nam - Phanxicô - Chư Thánh (2/2)