Dâng Lòng Cảm Tạ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Lời con dâng lên thành hương nguyện cầu, hương nguyện cầu bay tỏa miên man.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa ban, con xin cảm tạ vì muôn ơn Chúa ban.


2.

Này con dâng lên niềm vui tuyệt vời trên đường đời Chúa mở cho con.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa ban, con xin cảm tạ vì muôn ơn Chúa ban.


3.

Đường lên thiên cung dù xa mịt mờ, con tựa nhờ Chúa ở bên con.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa ban, con xin cảm tạ vì muôn ơn Chúa ban.