Thế Giới Là Tượng Đài

(St 15:5; Tv 18:4-5; Tv 8:5-6)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường

CBST2

ĐK.

Thế giới là tượng đài để con ngắm muôn sự hữu hình mà nhận ra Thiên Chúa vô hình.


1.

Nào nhìn lên cao mà đếm muôn ngàn vì sao,

Trời chẳng nói gì mà sứ điệp vọng vang muôn thuở.

Chúa dựng nên vũ trụ này, giữ gìn chăm sóc từng ngày.

Bao kỳ công cao quý nói lên tay Ngài quyền năng.


ĐK.

Thế giới là tượng đài để con ngắm muôn sự hữu hình mà nhận ra Thiên Chúa vô hình.


2.

Nhìn trời uy nghi tự hỏi con người là chi

mà Chúa tác thành và ban tặng triều thiên vinh hiển.

Thấy tài năng của loài người, biết quyền năng Chúa tuyệt vời.

Uy lực, uy danh Chúa sáng lên trong đời phàm nhân.


ĐK.

Thế giới là tượng đài để con ngắm muôn sự hữu hình mà nhận ra Thiên Chúa vô hình.


3.

Vào đời xinh tươi, được biết Chúa Trời Ba Ngôi,

con biết cội nguồn và biết tìm về quê xa thẳm.

Cảm tạ ơn Chúa tạo thành, mãi tựa nương Chúa lòng lành,

con nguyện tuyên xưng Chúa với bao kho tàng Ngài ban.


ĐK.

Thế giới là tượng đài để con ngắm muôn sự hữu hình mà nhận ra Thiên Chúa vô hình.

Thế Giới Là Tượng Đài - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường