Trong Tình Chúa Quan Phòng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Anrê Dũng Lạc, Aloha, Oregon

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/2231197427199673/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao.

 

1.

Sợi tóc con rụng xuống, sợi tóc vương sau hè, con chim sâu nhặt về làm tổ trên cành cao.

Sợi tóc con rụng xuống tưởng vô tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền linh.


ĐK.

Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao.

 

2.

Thập giá trong cuộc sống, thập giá như đọa đày, nhưng đau thương từng ngày bừng nở hoa phục sinh.

Thập giá trong cuộc sống tưởng vô tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền linh.


ĐK.

Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao.

 

3.

Đời sống con từng lúc thành biết bao đêm ngày, nhưng mai sau nhìn lại hiểu nghĩa của thời gian.

Đời sống con từng lúc tưởng vô tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền linh.


ĐK.

Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao.

 

4.

Này lá cây rụng xuống, rụng lá xanh, lá vàng, nhưng xem trong lụi tàn bừng sáng lên ngày mai.

Này lá cây rụng xuống tưởng vô tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền linh.


ĐK.

Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao.

 

5.

Đời sống con nhờ Chúa ngày tháng luôn êm đềm, như trong tay mẹ hiền, lòng bé thơ bình yên.

Đời sống con nguyện thắm màu ân tình, từng phút giây đẹp ý Cha quyền linh.


ĐK.

Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao.

Trong Tình Chúa Quan Phòng - Phanxicô - Ca Nguyện