Dâng Chúa Ngàn Hương

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Này đây muôn hoa hồng là muôn đóa hoa tâm hồn, xin dâng Chúa yêu thương đời con ngát làn hương.

Trong thánh ân dạt dào đời con luôn nồng thắm, như đóa hoa thiên đường gọi xuân đến cho muôn người.

 

1.

Xin cho con Đức Ái là hoa trái nồng thơm để con yêu thương người như chính thân mình con.

Để con yêu thương người như là tình Thiên Chúa, hiến dâng đời con sống mang ngàn nỗi vui cho đời.


ĐK.

Này đây muôn hoa hồng là muôn đóa hoa tâm hồn, xin dâng Chúa yêu thương đời con ngát làn hương.

Trong thánh ân dạt dào đời con luôn nồng thắm, như đóa hoa thiên đường gọi xuân đến cho muôn người.

 

2.

Xin cho con hăng hái để đi mãi đường xa, dù gian nan muôn vàn vẫn hát vang lời ca.

Tìm trong muôn nhọc nhằn những nụ hồng dâng Chúa, giữa muôn ngày đang sống luôn đặt mến tin nơi Người.


ĐK.

Này đây muôn hoa hồng là muôn đóa hoa tâm hồn, xin dâng Chúa yêu thương đời con ngát làn hương.

Trong thánh ân dạt dào đời con luôn nồng thắm, như đóa hoa thiên đường gọi xuân đến cho muôn người.

 

3.

Xin cho con ơn thánh để xa lánh tội nhơ, để bông hoa linh hồn mãi ngát hương tình thương.

Tỏa lan cho muôn người những hương đời tinh trắng, dẫu qua ngàn năm tháng không tàn phúc ân ban đầu.

Dâng Chúa Ngàn Hương - Phanxicô - Ca Nguyện