Khiêm Nhường Đơn Sơ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Tam Biên

(https://www.youtube.com/watch?v=ZMnXp62WAUI)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Tình yêu thương của Chúa luôn ở cùng những ai đơn sơ.

Đây lời Chúa phán năm xưa: Phúc cho ai khiêm nhường đơn sơ.

 

1.

Tình yêu thương bao la Thiên Chúa hằng tỏa sáng muôn nơi.

Trong tay Người dịu êm muôn đời, ta chỉ là em thơ.


ĐK.

Tình yêu thương của Chúa luôn ở cùng những ai đơn sơ.

Đây lời Chúa phán năm xưa: Phúc cho ai khiêm nhường đơn sơ.

 

2.

Lòng người đơn sơ luôn luôn biết mình được Chúa yêu thương.

Như bông hồng tạ ơn vun trồng, dâng Chúa đời thơm hương.


ĐK.

Tình yêu thương của Chúa luôn ở cùng những ai đơn sơ.

Đây lời Chúa phán năm xưa: Phúc cho ai khiêm nhường đơn sơ.

 

3.

Đời đơn sơ trao dâng nơi Chúa và để Chúa chăm lo.

Trong chương trình hồng ân cứu độ, người vững lòng xin vâng.


ĐK.

Tình yêu thương của Chúa luôn ở cùng những ai đơn sơ.

Đây lời Chúa phán năm xưa: Phúc cho ai khiêm nhường đơn sơ.

 

4.

Hồn đơn sơ vui tươi trong Chúa, nguồn hạnh phúc vô biên.

Vui quên mình mà yêu thương người như Chúa hằng yêu thương.


ĐK.

Tình yêu thương của Chúa luôn ở cùng những ai đơn sơ.

Đây lời Chúa phán năm xưa: Phúc cho ai khiêm nhường đơn sơ.


1.

Tình yêu thương bao la Thiên Chúa hằng tỏa sáng muôn nơi.

Trong tay Người dịu êm muôn đời, ta chỉ là em thơ.


ĐK.

Tình yêu thương của Chúa luôn ở cùng những ai đơn sơ.

Đây lời Chúa phán năm xưa: Phúc cho ai khiêm nhường đơn sơ.

Khiêm Nhường Đơn Sơ - Phanxicô - Ca Nguyện