Cùng Mẹ Tạ Ơn Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

1.

Cùng Mẹ Ma-ri-a, linh hồn con lên tiếng ca, những tiếng ca dâng ngợi khen Chúa.

Cùng Mẹ Ma-ri-a, thần trí con vui mừng rạng ngời trong Chúa Trời cứu độ con.


ĐK.

Cùng Mẹ con xin dâng lời tạ ơn Chúa thương toàn dân.

Nhờ Mẹ thương chuyển cầu, con xin Chúa ban nhiều hồng ân.


2.

Mẹ dạy con tin yêu, muôn đời qua bao tháng năm, Chúa xót thương không bờ không bến.

Trọn đời con tin yêu và lắng theo tiếng Mẹ nguyện cầu, vui với Mẹ hát tạ ơn.


ĐK.

Cùng Mẹ con xin dâng lời tạ ơn Chúa thương toàn dân.

Nhờ Mẹ thương chuyển cầu, con xin Chúa ban nhiều hồng ân.

Cùng Mẹ Tạ Ơn Chúa - Phanxicô - Đức Mẹ