Hãy Chiếu Soi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Thánh Linh Hòa Lan

(https://www.youtube.com/watch?v=77PVD5nHduM)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chúa Thánh Thần

CBST1

ĐK.

Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con.

Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

 

1.

Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu soi.

Tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa.


ĐK.

Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con.

Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

 

2.

Xin cho mãi một đời lời thương mến bừng trong trái tim.

Tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an.


ĐK.

Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con.

Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

 

3.

Xin cho bước chân người dù gian khó được đi đến nơi.

Đời héo hắt không ngừng lên tiếng hát, đời an vui luôn tựa nương tình Ngài khắp ngàn nơi.


ĐK.

Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con.

Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

 

4.

Xin soi sáng trong hồn lời chân chính, lòng không dối gian.

Để tiếng nói loan truyền ơn cứu rỗi, để đôi tay luôn tìm trao cuộc đời tiếng cười vui.

Hãy Chiếu Soi - Phanxicô - Chúa Thánh Thần