Bài Ca Hiệp Hành

(Hướng về Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI)

Tác giả: Phanxicô, Nguyễn Duy, Anh Tuấn

Trình bày: Khánh Ngọc

(https://www.youtube.com/watch?v=dcQIS_hKHRE)

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

ĐK.

Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa.

Xin thật lòng chia sẻ trí tâm thông hiệp với Hội Thánh, xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.


1.

Trong tương quan với Chúa cũng như là với nhau, luôn luôn gặp gỡ, luôn luôn lắng nghe, cùng nhau phân định.

Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và loan báo Tin Mừng.


ĐK.

Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa.

Xin thật lòng chia sẻ trí tâm thông hiệp với Hội Thánh, xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.


2.

Trong yêu thương bác ái, hết mọi người chúng con luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ Hội Thánh nơi nơi.

Ghi Lời Chúa dạy, lắng nghe Thánh Thần, cùng một lòng mà đi với nhau làm thế giới tươi màu.


ĐK.

Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa.

Xin thật lòng chia sẻ trí tâm thông hiệp với Hội Thánh, xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.


3.

Bên nhau trông lên Chúa, chúng con cùng đứng đây, xin Thánh Thần Chúa soi cho chúng con chọn đúng con đường.

Chúng con yếu hèn, tối tăm, lỗi lầm, nguyện Lời Ngài dìu đưa chúng con cùng chung bước lữ hành.


ĐK.

Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa.

Xin thật lòng chia sẻ trí tâm thông hiệp với Hội Thánh, xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.

Bài Ca Hiệp Hành - Phanxicô - Nguyễn Duy - Anh Tuấn